วิธีการเข้าอบรม และสอบ ใบประกอบวิชาชีพ นักกำหนดอาหาร

วิธีการเข้าอบรม และสอบ ใบประกอบวิชาชีพ นักกำหนดอาหาร

ขอให้ทุกท่านลงทะเบียนเข้าอบรมในวันที่ 28 สิงหาคม 2564  โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และเข้าอบรมเวลา 09.00 น.

1.เข้าเว็บไซต์
http://mrd-register.hss.moph.go.th/

2. อ่านขั้นตอนการเข้าอบรม และสอบ

3. คลิกผู้เข้าสอบรับทราบ
**ท่านที่ใช้มือถือ เสร็จจากคลิกผู้เข้าสอบรับทราบ ท่านจะเห็นหน้าประชาสัมพันธ์
**ให้กดที่ปุ่ม 3 ขีดด้านบนซ้ายมือ

4. กดที่เมนู ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

5.กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
กดค้นหา (จะมีรายชื่อท่านขึ้น)

6.กดเข้าระบบการอบรม และการทดสอบ
(ถ้าทำวันนี้ ระบบจะแจ้งเปิดให้เข้าอบรมวันที่ 28 ส.ค. นะคะ) ลองเข้าระบบดูก่อนได้คะ