แนะนำตัวอย่างเว็บข่าวที่เราจะสร้างกันด้วย WordPress

สอนทำเว็บไซต์ สร้างเว็บข่าว

แนะนำตัวอย่างเว็บข่าวที่เราจะสร้างกันด้วย WordPress

ต้องการมีเว็บข่าวเป็นของตัวเอง มีเว็บไว้สำหรับ ลงข่าวที่เป็นของคุณจริงๆ ปรับเปลี่ยน และทำได้ตามที่ต้องการ รวมถึงการจัดการส่วนของ banner และโฆษณาต่างๆของเว็บ สามารถทำได้เลยครับ สามารถทำเองได้ด้วยการทำตาม วีดีโอนี้

หรือ ใฟ้ผมทำให้ได้ที่ : https://okdeee.com/shop/news-website/
สอบถามเพิ่มเติมโทร 081 984 4858