fbpx

การปรับเปลี่ยน DNS ของ โดเมนเรา ของ z.com ทำตามนี้ได้เลยครับ ใครที่จดโดเมนกับ z.com

วิธีการเปลี่ยนDNSที่Z.com

การปรับเปลี่ยน DNS ของ โดเมนเรา ของ z.com ทำตามนี้ได้เลยครับ ใครที่จดโดเมนกับ z.com

วิธีการเปลี่ยน DNS ตั้นค่า DNS ของ Z.com

วีดีโอนี้ แนะนำ วิธีการตั้งค่า ปรับเปลี่ยน DNS ในกรณีที่เรา

ไม่ได้ใช้โฮส และโดเมนที่เดียวกัน อาจจะเพราะว่าโดเมน มีโปรพอดี

หรือว่า เขาจดมาให้แบบนี้ ก็สามารถทำตาม วีดีโอนี้ได้เลยครับ

นอกจากนี้แล้วยังมี วิธีการจดโดเมน เช่าโฮส ของ WordPress

แบบอื่นๆ ให้ได้ลองทำตามด้วย หรือว่า จะทำแบบไหน ลอง

เลือกดูตาม วีดีโอ อันนี้ได้เลยครับ

โฮสที่ใช้ของ วีดีโอนี้

http://okdeee.com/rukcom

วีดีโออื่นๆ ที่ผมได้เคยแนะนำไปครับ

วิธีการจดโดเมน เช่าโฮส

https://youtu.be/WkwSGDE5msE

วิธีการจดโดเมน เช่าโฮส Rukcom
https://youtu.be/0lzeD8QeVwQ

วิธีการจดโดเมน เช่าโฮส Atom
https://youtu.be/zBnbL_DJKHg