ข้อกำหนด ของ Affiliate [นายหน้าขายสินค้า] 

สวัสดีครับส่วนนี้ เป็นส่วนของ Affiliate หรือเพื่อนๆ ผู้ที่สนใจ ขายคอร์สที่ผมสร้างขึ้นครับ ผมมีค่าแนะนำให้สำหรับท่านที่แนะนำผู้ที่สนใจเรียนคอร์สมาซื้อ และมีค่าคอมที่  300 บาทต่อ รายการสั่งซื้อครับ โดยผมจะ ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ และอัพเดทสถานะในการซื้อ และเมื่อเรียบร้อยแล้ว จะทำการโอนทุกวันที่ 25 ของเดือน เมื่อมียอดผมจะขอเอกสาร บัญชี และสำเนาบัตร รายละเอียดผมจะแจ้งอีกครั้งครับ

ค่าแนะนำ จะมีการแจ้งในส่วนของการสมัคร และอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อให้ผู้ร่วมแนะนำคอร์ส สามารถวางแผนการโปรโมทได้ต่อไป

วิธีการโปรโมท

ไม่จำกัดในส่วนของการโปรโมท และการแนะนำครับ ท่านสามารถขายผ่าน Affiliate และทำการสั่งซื้อ ชำระเงิน และส่ง Facebook ของผู้เรียน ให้กับผม ได้ตามช่องทางการติดต่อ ที่แนะนำไว้ครับ

การคืนเงินและการยกเลิกคอร์ส

ในส่วนของผู้เรียนที่ได้ชำระเงินแล้ว และยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่ม สามารถ ขอเงินคืนได้ทุกกรณี สำหรับท่านที่เข้ากลุ่มแล้วจะไม่มีการคืนเงินทุกกรณีครับ โปรดแจ้งให้ลูกค้าทราบเงื่อนไขตามนี้ครับ

การชำระเงิน จากตัวแทนขาย affiliate กรณี ผู้เรียน ซื้อคอร์สตรงกับทาง Affiliate

กรณีที่ผู้เรียนได้ทำการซื้อ คอร์สเรียนตรงกับทาง Affiliate และโอนเงินให้ ทาง affiliate เป็นผู้ดำเนินการ สั่งซื้อให้ ในส่วนของการชำระเงิน Affiliate สามารถ หักส่วนต่างไว้ได้ทันที ตัวอย่างเช่น คอร์สเรียนราคา 1,790.- บาท มีค่าแนะนำ 300 บาท Affiliate สามารถชำระเงินเข้ามา 1,490.- โดยหักค่าคอม ไว้ก่อนได้ทันที และแจ้งเฟส ของผู้เรียนพื่อดึงเข้ากลุ่มเรียนต่อไป

การตรวจสอบ การชำระเงินของผู้เรียน และการจ่ายเงินค่าแนะนำให้ Affiliate

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้จาก ส่วนของรายงานในหน้า affiliate และให้ถือการตัดสิน ของผู้จัดทำเป็นที่สุด โดยจะดำเนินการให้ถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อขอบคุณที่ท่านไว้ใจร่วมงานกันครับ

เมื่อทำการสมัคร Affiliate เรียบร้อยแล้วถือว่า Affiliate ทุกท่านทราบ และเข้าใจกฏต่างๆเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณ Affiliate ทุกท่าน เพื่อนๆสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางดังนี้ครับ

ไลน์ไอดี : worawutch
โทร : 081 984 4858 ใหญ่
อีเมล์ : chaopradit@gmail.com
Facebook chat : m.me/iamwpcouse

คะแนน บทความนี้
Spread the love